Het onderzoek

Een nauwkeurig onderzoek, waarbij de gehele onder- en bovenkaak wordt gefotografeerd, is nodig om tot een juiste diagnose te kunnen komen.

Pas als alle gegevens nauwkeurig in kaart zijn gebracht en ingevoerd in onze database, kan tot een weloverwogen advies worden overgegaan.

Als er geen vragen van uw kant meer zijn en alle betrokkenen het eens zijn over de behandelwijze, kan er begonnen worden met o.a de gipsafdrukken. Uiteraard hebben wij u dan al uitgebreid geïnformeerd over de mogelijkheden en de daaraan verbonden kosten.

Deze efficiënte manier van werken resulteert in een besparing van kosten waarbij tevens kwaliteit en snelheid gewaarborgd zijn.