Implantaten

Hoe gaat het allemaal in zijn werk?
Bij uw eerste bezoek aan de tandarts onderzoekt deze of het plaatsen van implantaten voor u een goede oplossing is.

Er zal een röntgenfoto gemaakt worden om te zien of er in de kaak voldoende ruimte is voor de kunstwortels.

Als u besluit om de implantaten te laten plaatsen dan gebeurt er het volgende:

• Onder plaatselijke verdoving maakt de tandarts een sneetje in het tandvlees.
• Daarna wordt het tandvlees opzij geschoven en wordt er per implantaat een
gaatje in de kaak geboord.
• Vervolgens wordt het implantaat in de kaak geplaatst.
• Hierna wordt het tandvlees weer over het implantaat geschoven en gesloten.

Implantaat stap 1
Implantaat stap 2
Implantaat stap 3
Implantaat stap 4
Implantaat stap 5
Implantaat stap 6