Tarieven

Code Omschrijving Bedrag

 Verdoving
A10Geleidings- en/of infiltratie verdoving14,01
A15Oppervlakte verdoving7,28
 Consultatie en diagnostiek
C11Periodieke controle21,29
C13Probleemgericht consult21,29
C22Schriftelijke medische anamnese21,29
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan100,86
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan28,02
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak56,04
C80Mondzorg aan huis16,81
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose44,83
C85Weekendbehandeling21,29
C86Avondbehandeling21,29
C87Nachtbehandeling21,29
C90tijdseenh verz.afspr.14,00
 Wortelkanaalbehandelingen
E01Wortelkanaalbehandeling consult21,29
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult39,23
E03Consult na tandheelkundig ongeval30,82
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten46,81
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100,86
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen145,69
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen190,52
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen235,35
E19Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting16,81
E31Snij-/ hoektand112,07
E32Premolaar156,90
E33Molaar201,73
E34Aanbrengen retrograde vulling *22,41
E36Het trekken van een element met re-implantatie *78,45
E37Kijkoperatie67,24
E40Directe pulpa-overkapping28,02
E42Teruzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval11,21
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval *22,41
E44Verwijderen spalk5,60
E45Aanbrengen rubberdam11,21
E51Verwijderen van kroon of brug33,62
E52Moeilijke wortelkanaalopening28,02
E53Verwijderen van wortelstift39,23
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal28,02
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal28,02
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade39,23
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie28,02
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel44,83
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting78,45
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting50,43
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) *42,03
E64Afsluiting van open wortelpunt44,83
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement44,83
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal56,04
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal28,02
E85Elektronische lengtebepaling14,01
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75,65
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling56,04
E90Inwendig bleken, eerste zitting44,83
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting16,81
E97Uitwendig bleken per kaak *70,04
F121AEerste consult21,29
 Kaakgewrichttbehandelingen
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)140,09
G02Spieractiviteitsmeting en registratie89,66
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling61,64
G10Niet-standaard beetregistratie84,05
G11Scharnierasbepaling84,05
G12Centrale relatiebepaling78,45
G13Protrale/laterale bepalingen56,04
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie504,32
G15Voor het behouden van beethoogte28,02
G16Therapeutische positiebepaling28,02
G20Beetregistatie intra-oraal56,04
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding *56,04
G61Instructie spieroefeningen56,04
G62Occlusale spalk *151,30
G63Respositiespalk *224,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties28,02
G65Indirect planmatig inslijpen *308,20
G66Biofeedbacktherapie50,43
G67Behandeling triggerpoint61,64
G69Opbeetplaat *61,64
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)280,18
G72Controlebezoek MRA28,02
G73Reparatie MRA met afdruk44,83
 Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
H11Trekken tand of kies42,03
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant31,38
H21Kosten hechtmateriaal5,93
H26Hechten weke delen61,64
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap67,24
H40Corrigeren van vorm van kaak, per kaak50,43
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje33,62
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting67,24
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting89,66
H44Primaire antrumsluiting61,64
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling56,04
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling16,81
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak78,45
H60Marsupialisatie78,45
H65Primaire sluiting151,30
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak78,45
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak151,30
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak106,47
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak179,31
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B56,04
 Implantaten
J01Initieel onderzoek implantologie72,85
J02Verlengd onderzoek implantologie112,07
J03Proefopstelling *151,30
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan50,43
J06Vrijleggen foramen mentale33,62
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond *22,41
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft *268,97
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting *168,11
J11Prepareren donorplaats151,30
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft *162,50
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting *78,45
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft *95,26
J16Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft *95,26
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte *145,69
J18Ophoging bodem bijholte orthograad *67,24
J19Toeslag esthetische zone72,85
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak *218,54
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond *78,45
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond *128,88
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) *84,05
J24Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond *28,02
J25Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond *50,43
J26Moeizaam verwijderen implantaat184,92
J27Vervangen implantaat *218,54
J30Bindweefseltransplantaat, eerste117,68
J31Volgende bindweefseltransplantaat56,04
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef *128,88
J40Twee magneten/drukknoppen *173,71
J41Elke volgende magneet, drukknop *39,23
J42Staaf tussen twee implantaten *229,75
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak *72,85
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon *28,02
J50Boven- en onder klikgebit *577,17
J51Onder-klikgebit *375,44
J52Boven-klikgebit *375,44
J53Omvorming klikgebit *112,07
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten *145,69
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten *168,11
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten *196,13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten95,26
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten123,28
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten151,30
J60Specifiek consult nazorg implantologie61,64
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie100,86
J70Opvullen zonder staafdemontage *156,90
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten *196,13
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten *224,14
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten *252,16
J74Reparatie zonder staafdemontage *61,64
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten *117,68
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten *145,69
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten *173,71
J97Overheadkosten implantaten201,91
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie114,27
 Preventieve mondzorg
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten12,56
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten12,56
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten12,56
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement25,22
M10Fluoridebehandeling, methode I28,02
M20Fluoridebehandeling, methode II22,41
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek **16,81
M61Mondbeschermer *25,22
 Kunstgebitten
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw *39,23
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw *84,05
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw *56,04
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw *84,05
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit39,23
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk *16,81
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk *44,83
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen *84,05
P14Individuele afdruk met randopbouw61,64
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen *168,11
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars61,64
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur56,04
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars16,81
P21Volledig kunstgebit bovenkaak *168,11
P25Volledig kunstgebit onderkaak *224,14
P27Reoccluderen56,04
P28Naregistratie en remounten56,04
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit44,83
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak *364,23
P31Wortelkap met stift *140,09
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls84,05
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling56,04
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen *229,75
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen *313,80
P36Individuele afdruk zonder randopbouw28,02
P37Frontopstelling in aparte zitting33,62
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur61,64
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone84,05
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element14,01
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk28,02
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling28,02
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen33,62
P45Noodkunstgebit *112,07
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw *39,23
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw *84,05
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw *56,04
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw *84,05
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit39,23
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk *16,81
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk *44,83
P60Uigebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit33,62
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit28,02
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage *156,90
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk *44,83
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk *44,83
 Kronen en bruggen
R08Eenvlaks composiet inlay *67,24
R09Tweevlaks composiet inlay *128,88
R10Drievlaks composiet inlay *168,11
R11Eenvlaksinlay *100,86
R12Tweevlaksinlay *156,90
R13Drievlaksinlay *224,14
R14Toeslag voor aangegoten pin, per pin28,02
R24Kroon *246,56
R28Endokroon, indirect vervaardigd *67,24
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening56,04
R31Opbouw plastisch materiaal33,62
R32Gegoten opbouw, indirecte methode *56,04
R33Gegoten opbouw, directe methode *112,07
R40Eerste brugtussendeel *168,11
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel *84,05
R46Brugverankering, per anker *56,04
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen140,09
R50Metalen fixatiekap met afdruk *28,02
R55Gipsslot met extra afdruk *28,02
R60Plakbrug zonder preparatie *112,07
R61Plakbrug met preparatie *168,11
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel39,23
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee22,41
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker61,64
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond61,64
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal33,62
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje22,41
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties *22,41
R75Opnieuw vastzetten plakbrug56,04
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon28,02
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element28,02
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie *67,24
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie *112,07
R80Temporaire, eerste voorziening *28,02
R85Temporaire, volgende voorziening *11,21
 Tandvleesbehandelingen
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus148,49
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus162,50
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element30,26
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element22,41
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling86,86
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling100,86
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling44,83
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts78,45
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist58,84
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts113,19
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist85,17
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts150,74
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist113,19
T57Toepassing lokaal medicament60,52
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus148,49
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus162,50
T70Flapoperatie tussen 2 elementen182,12
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)280,18
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)336,21
T73Directe post-operatieve zorg, kort56,04
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid150,74
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus145,69
T76Tuber- of retromolaarplastiek70,04
T80Tandvleestransplantaat120,48
T81Tuber- of retromolaarplastiek98,06
T82Tandvleescorrectie, per element53,23
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)140,09
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) *336,21
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per *112,07
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal182,12
T87Kroonverlenging per element182,12
T88Kroonverlenging per sextant336,21
T89Directe post-operatieve zorg, kort56,04
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid150,74
T91Pocketregistratie33,62
T92Parodontiumregistratie67,24
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling **39,23
T94Behandeling tandvleesabces75,65
T95(Draad)Spalk *22,41
T96Uitgebreide voedingsanalyse56,04
 Uurtarieven
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten *12,56
U10Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten *150,74
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP183,60
 Vullingen
V11Eénvlaksvulling amalgaam22,41
V11Eénvlaksvulling composiet22,41
V11Eénvlaksvulling glasionomeer22,41
V12Tweevlaksvulling amalgaam36,42
V12Tweevlaksvulling composiet36,42
V12Tweevlaksvulling glasionomeer36,42
V13Drievlaksvulling amalgaam47,63
V13Drievlaksvulling composiet47,63
V13Drievlaksvulling glasionomeer47,63
V14Kroon van plastisch materiaal amalgaam67,24
V14Kroon van plastisch materiaal composiet67,24
V14Kroon van plastisch materiaal glasionomeer67,24
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal67,24
V20Etsen ten behoeve van composietvulling11,21
V21Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling22,41
V30Fissuurlak, eerste element25,22
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting14,01
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicamen5,60
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje11,21
V60Indirecte pulpa-overkapping16,81
V70Parapulpaire stift *11,21
V80Wortelkanaalstift *19,61
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element *8,41
 Maken en/ of beoordelen foto’s
X10Kleine röntgenfoto15,69
X10bitewingfoto’s15,69
X21Kaakoverzichtsfoto67,24
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak67,24
X24Schedelfoto30,26
X25Maken meerdimensionale kaakfoto134,49
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto56,04

Deze prijzen gelden voor iedereen. Indien uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden voor het toepassen van afwijkingen op de standaard prijs. Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan ik per hoofdcategorie afwijken van deze standaardprijslijst:Zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk).