Tarieven

De tarieven voor mondzorg zijn wettelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Op bijna alle behandelingen zijn onderstaande tarieven van toepassing. Deze kunt u op de website van de NZA vinden.

De totale kosten van een behandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. Deze hangen af van het type behandeling, het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een globale indicatie is dat deze kosten bij benadering kunnen worden aangegeven.

Na het eerste consult ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarin vermeld staat hoe de kosten gespreid over de behandeling in rekening zullen worden gebracht. Bij uw zorgverzekeringsmaatschappij kunt u navragen in hoeverre deze kosten worden vergoed. Vaak vergoeden aanvullende verzekeringen de kosten of een deel daarvan. Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een nota voor het gedeelte dat u zelf moet betalen.