Wie zijn wij

In de afgelopen jaren heeft Dental Combinatie B.V., naast het vervaardigen van tandtechnische producten zoals kronen, bruggen en protheses, zich in toenemende mate bezig gehouden met het verstrekken van informatie omtrent de uitgebreide mogelijkheden op dit gebied.
Wij zijn er dan ook trots om u van een deskundig advies te kunnen dienen en u een perfecte uitvoering te kunnen aanbieden van die prothese die het beste bij u past. Het team van Dental Combinatie heeft zich ten doel gesteld een oplossing te bieden die er toe leidt dat u zolang mogelijk zonder problemen van uw eigen tanden kan genieten.

Met name de toepassingen in de mond, die kunnen worden vervaardigd door gebruik te maken van de nog resterende tanden en kiezen, zijn legio. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een combinatie te maken van enkele kronen, met een hieraan bevestigde frameprothese, wat een veel comfortabeler en gebruiksvriendelijker oplossing biedt dan een volledige gebitsprothese ooit kan geven.

Een volledige prothese geeft zelden de voldoening die men vaak verwacht, zodat Dental Combinatie juist daarop zich heeft toegelegd om die situaties te behandelen die een dergelijke prothese kan voorkomen of in ieder geval nog jaren kan uitstellen. Mocht er dan toch een moment komen dat een dergelijke aanpassing onontkoombaar is dan bestaat er, mits uw kaakbot dit toelaat, eventueel de mogelijkheid deze prothese te bevestigen en te ondersteunen door bijvoorbeeld implantaten.

Juist deze vorm van Tandheelkunde/Tandtechniek heeft de interesse gewekt van het team van Dental Combinatie. Door deze techniek toe te passen is het in de meeste gevallen mogelijk een volledige prothese te vervaardigen, die zowel esthetisch als functioneel acceptabel is.
De uitgebreide technieken die nodig zijn om door implantaatgedragen prothesen en deelprothesen te vervaardigen worden door ons team met de daarvoor vereiste kennis en vakkundigheid dagelijks naar volle tevredenheid in de praktijk toegepast.

Inpandig is onze kliniek uitgerust met een moderne tandartsenpraktijk inclusief de dienst mondhygiëne waarvan alle medewerkers een hoge kwaliteit van tandheelkundige zorg nastreven, om u een optimale behandeling aan te kunnen bieden.